Mělník

Mělník

Mělník je známé české město, které se nalézá ve Středočeském kraji cca 30 km na sever od hlavního města Prahy. Mělník leží na pravém břehu Labe naproti ústí Vltavy. Město má přibližně 20 000 obyvatel. Rozloha okresu je 701 km2, žije zde přibližně 105 000 osob. V okrese Mělník je celkem 69 obcí, z toho 7 má status města. Na Mělnicku naleznete mnoho významných kulturních památek (zámek Mělník, hrad Kokořín, zámek v Liblicích, renesanční zámek v Nelahozevsi s muzeem Antonína Dvořáka…).

Mělník

Historie Mělníka
K počátkům osídlování patří kmen Pšovanů, který se připojil ke knížectví rodu Přemyslovců sňatkem Bořivoje s Ludmilou, dcerou posledního pšovského knížete Slavibora. Hrad Pšov nahradil koncem 10. století nový kamenný hrad Mělník. Manželka Boleslava II. Kněžna Emma zde razila denáry s nápisem Emma regina – civitas Melnic. V tomto období se zde začala hojně pěstovat vinná réva. Mělník prohlásil natrvalo za královské věnné město až Karel IV. Ten sem dal přivézt z Burgundska a z Champagne vinnou révu a zvelebil tak mělnické vinařství. Od konce 15. století město stagnovalo a později upadalo. Třicetiletá válka Mělník velmi těžce zasáhla – pobyty vojsk, švédská okupace, drancování, požáry, mor… Odchodem mnoha řemeslníků a vinařů do emigrace se město téměř vylidnilo. V 17. a 18. století Mělník ničily požáry, morové epidemie, selská povstání a řada neúrodných let. Od konce 18. století se Mělník stal součástí zemědělského zázemí pro pražskou aglomeraci a také průchozí stanicí dálkového obchodu a exportu. Po pádu Bachova absolutismu se v Mělníku začala rozvíjet aktivita různých kulturních a společenských organizací, např. Sokol, hasičský sbor, Klub veslařů mělnických, Klub českých turistů, Klub velocipedistů, Zpěvácký spolek atd. Za první republiky (1918–1938) se město razantně rozrůstalo, především se zde postavilo mnoho budov, např. kulturní dům, budovy okresního úřadu, pošta. V roce 1928 byla dokončena stavba velkého obchodního přístavu na Labi, budovaly se komunikace, kanalizace, prováděla se elektrifikace. Konec 2. světové války na Mělníku oslavili obyvatelé města 13. května 1945 společně s vojáky sovětské a polské armády a s partyzány.