Kulturní památky v Mělníku

Kulturní památky v Mělníku

V Mělníku naleznete zajímavé kulturní památky:

1. Mělnický zámek. Je postavený v barokním slohu, stojící na vyvýšeném místě nad řekou. Původně to byl středověký hrad, z něhož se zachovala klenutá síň v západním křídle a brána z 15. století. Hrad původně sloužil jako sídlo ovdovělých českých královen. Po roce 1550 bylo přistavěno renesanční severní křídlo s loggiemi. Po roce 1690 bylo přistavěno jižní křídlo s arkádami. Po roce 1925 byla upravena vinárna s terasou.
2. Radnice (původně rychta z roku 1398). Od roku 1449 je to radnice, která byla přestavěna po požáru roku 1793 a znovu roku 1889 a 1941.
3. Gotický trojlodní kostel svatého Petra a Pavla. Původně románský z 11. století, z něhož se zachovala spodní část věže. Přestavěn byl v letech 1480–1488 (klenba v lodi, věž) a po roce 1516 (nový presbytář, klenba hlavní lodi a krypta). V kněžišti je sanktuář z roku 1530 a renesanční lavice. V sakristii je náhrobek probošta Jana z Landštejna z roku 1389.
4. Renesanční a barokní domy na náměstí a v Palackého ulici.
5. Pražská brána a zbytky hradeb s baštou a vodárenskou věží.
6. Hřbitovní kostel sv. Ludmily. Pochází z roku 1585, přestavěný byl roku 1683.
7. Kapucínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků s klášterem.
8. Socha Karla IV. od Josefa Maxe z roku 1878. Socha se nalézá na vyhlídce za severním křídlem zámku.