Speciální školy v Mělníku

Speciální školy v Mělníku

Základní škola se speciálními třídami Mělník
adresa: Jaroslava Seiferta 179, Mělník
kontakty: Tel. 315 622 203, e-mail: zs-prakticka.melnik@tiscali.cz, www.zsp-melnik.cz
ředitelka: MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
zástupkyně ředitelky: Mgr. Vlasta Vedralová

popis činnosti: ZŠ zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro povinnou školní docházku v ZŠ a ZŠ speciálními třídami. Součástí školy je přípravná třída, rehabilitační třída a školní družina. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy umožňuje žákům s těžkým mentálním postižením, případně žákům s více vadami, uplatnit jejich právo na vzdělání a realizovat jejich tělesný a duševní rozvoj. Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky. Ve speciální třídě se vzdělávají žáci s mentálním postižením středního až těžkého stupně. Žáci dochází se stravovat do školní jídelny v ulici Fügnerova.