Základní školy v Mělníku

Základní školy v Mělníku

1. Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148
adresa: Jaroslava Seiferta 148, Mělník
kontakty: Tel. 315 622 374, e-mail wmilannemec@seznam.cz, www.seifert-melnik.cz
ředitel: PaedDr. Milan Němec
zástupkyně ředitele: Mgr. Michaela Vacková, e-mail: michaelavackova@klikni.cz
popis činnosti: ZŠ zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro povinnou školní docházku. ZŠ je plně organizovaná s ročníky 1 – 9. Součástí školy je školní družina a školní klub. Žáci se dochází stravovat do školní jídelny v ulici Fügnerova.

2. Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník
adresa: Pražská 2817, Mělník, odloučené pracoviště: Cukrovarská 2068
kontakty: Tel. 315 623 015, e-mail skuta@zsjm-me.cz, www.zsjm-me.cz
ředitel: Mgr. Vladimír Škuta
zástupkyně ředitele: Mgr. Bedřiška Frundlová, e-mail: frundlova@zsjm-me.cz

popis činnosti: ZŠ zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro povinnou školní docházku. ZŠ je plně organizovaná s ročníky 1 – 9. Součástí školy je školní družina a školní klub. Žáci se stravují v budově školy.

3. Základní škola Mělník-Pšovka
sídlo: Blahoslavova 2461, Mělník, odloučené pracoviště – Panešova 1033, Mělník
kontakty: Tel. 315 624 308, e-mail: zspsovka@seznam.cz, www.zspsovka.cz
ředitel: Mgr. Martin Kružica
zástupkyně ředitele: Mgr. Monika Štajncová

popis činnosti: ZŠ zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro povinnou školní docházku. ZŠ je plně organizovaná s ročníky 1 – 9. Třídy 1. – 5. ročníku sídlí na odloučeném pracovišti v ulici Panešova, třídy 6. – 9. ročníku sídlí v ulici Blahoslavova. Součástí školy je školní družina. Žáci se stravují v budově školy v ulici Panešova.

4. Základní škola Jungmannovy sady Mělník
adresa: Tyršova 93, Mělník, odloučené pracoviště – Tyršova 94, Mělník
kontakty: Tel. 315 622 060, e-mail: reditel@zsjungsady.cz, www.zsjungsady.cz
ředitel: PaedDr. Dalibor Ullrych
zástupkyně ředitele: PaedDr. Olga Čermáková

popis činnosti: ZŠ zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro povinnou školní docházku. ZŠ je plně organizovaná s ročníky 1 – 9. Součástí školy je školní družina a školní klub. Žáci se stravují ve školní jídelně v ulici Fügnerova., která je umístěna těsně pod budovou školy.

5. Základní škola Mělník-Mlazice
adresa: Českolipská 1386, Mělník
kontakty: Tel. 315 670 355, e-mail: reditel@zsmlazice.cz, www.zsmlazice.cz
ředitelka: Mgr. Ladislava Kaňková
popis činnosti: ZŠ zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro povinnou školní docházku. ZŠ má 1. – 5. ročník 1. stupně. Žáci přechází plnit povinnou školní docházku na 2. stupně ZŠ Mělník-Pšovka nebo ostatních mělnických ZŠ. Součástí školy je školní družina. Žáci se stravují v budově školy.

6. Základní škola se speciálními třídami Mělník
adresa: Jaroslava Seiferta 179, Mělník
kontakty: Tel. 315 622 203, e-mail: zs-prakticka.melnik@tiscali.cz, www.zsp-melnik.cz
ředitelka: MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
zástupkyně ředitelky: Mgr. Vlasta Vedralová

popis činnosti: ZŠ zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro povinnou školní docházku v ZŠ a ZŠ speciálními třídami. Součástí školy je přípravná třída, rehabilitační třída a školní družina. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy umožňuje žákům s těžkým mentálním postižením, případně žákům s více vadami, uplatnit jejich právo na vzdělání a realizovat jejich tělesný a duševní rozvoj. Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky. Ve speciální třídě se vzdělávají žáci s mentálním postižením středního až těžkého stupně. Žáci dochází se stravovat do školní jídelny v ulici Fügnerova.